Ota yhteyttä:

Jaana Uitto
palvelupäällikkö

puh. 044 4949 558
jaana.uitto@kivipuro.fi

Toiminnallista kuntoutusta

Kuntoutuksemme on suunnattu sotiemme veteraaneille, heidän puolisoilleen ja leskille. Kuntoutukseen voi tulla Valtiokonttorin, kunnan, Lotta Svärd –järjestön tai muun tahon maksusitoumuksella. Kuntoutus- tai hoitojaksoa voi kysyä myös itsemaksavana.

Suunnittelemme ja toteutamme hoidon ja fysioterapian yhdessä asiakkaan kanssa.

Kuntoutumisen edistäminen Kivipurossa

  • Laitoskuntoutus sotiemme veteraaneille, heidän puolisoilleen ja leskille.
  • Hoito- tai kuntoutusjaksot erilaisilla maksusitoumuksilla,
    itsemaksavana tai omaishoidon vapaan ajaksi.
  • Virkistys- tai hoitojaksot itsemaksaville.
  • Myös intervallijaksot erilaisten syiden takia maksusitoumuksilla tai itsemaksavana.