Ota yhteyttä:

Jaana Linna
palveluvastaava

puh. 040 5444 537
jaana.linna@kivipuro.fi

Toiminnallista kuntoutusta

Kuntoutuksemme on suunnattu erilaisten leikkausten, sairastumisen tai muun heikentyneen yleistilan jälkeiseen tilanteeseen esim. sairaalajaksojen jälkeen tai yleisvoinnin heikennettyä.

Suunnittelemme ja toteutamme hoitotoimenpiteet sekä fysio- ja toimintaterapian yhdessä asiakkaan kanssa. Kuntoutus voi jatkua tämän jälkeen myös terapeuttien tekemillä kotikäynneillä.

Kuntoutukseen voi tulla itsemaksavana, Valtiokonttorin, kunnan / kuntayhtymän, Lotta Svärd –järjestön tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella.

Hinnasto

Kuntoutumisen edistäminen Kivipurossa

  • Laitoskuntoutus sotiemme veteraaneille, heidän puolisoilleen ja leskille.
  • Hoito- tai kuntoutusjaksot erilaisilla maksusitoumuksilla,
    itsemaksavana tai omaishoidon vapaan ajaksi.
  • Virkistys- tai hoitojaksot itsemaksaville.
  • Myös intervallijaksot erilaisten syiden takia maksusitoumuksilla tai itsemaksavana.
  • Toimintaterapia kotikäynteinä ja kuntoutuskodissa, myös Kelan asiakkaat.
  • Fysioterapia kotikäynteinä ja kuntoutuskodissa.

Kelan toimintaterapia

Toimintaterapia on vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön. Kivipuro ry on Kelan laatuvaatimusten mukainen palveluntuottaja.

Lisätietoja

Lisätietoja Kelan järjestämästä kuntoutuksesta löydät osoitteesta
www.kela.fi/kuntoutus

Kelan palvelunumerot löydät osoitteesta
www.kela.fi/palvelunumerot

Toimintaterapia
puh. 045 114 5004

Toimintaterapia Kivipurossa

Kivipuron toimintaterapia-asiakkaat ovat työikäisiä ja ikääntyneitä henkilöitä, joilla on sairaudesta, vammautumisesta tai elämäntilanteesta aiheutuvia vaikeuksia päivittäisessä elämässään.

Erilaiset neurologiset sairaudet, kuten aivoverenkiertohäiriöiden jälkitilat, aivo- ja selkäydinvammat sekä neuropsykiatriset haasteet aiheuttavat oireita pääosalle Kivipuron toimintaterapian asiakkaista.

Toimintaterapiassa hyödynnetään kuntoutujan omia vahvuuksia ja harjoitellaan arjessa tarvittavia taitoja kuntoutujalle mielekkäällä tekemisellä.

Itsestä huolehtimisen toimintojen lisäksi voidaan harjoitella kodin ulkopuolella asiointia tai tutustua vaikka uuteen harrastukseen.

Käden hienomotoriikan harjoittaminen ja pienapuvälineiden käytön kokeilu kuuluvat toimintaterapiaan.

Toimintaterapian tavoitteet määritellään yhdessä asiakkaan kanssa.

Toimintaterapiatilat sijaitsevat osoitteessa Ruukintie 65. Käytössä on harjoituskeittiö, arviointi- ja terapiavälineistöä sekä pienapuvälineitä. Toimintaterapia voi toteutua myös kotikäyntinä asiakkaan kodissa.

Katja Verronen-Rintala, toimintaterapeutti (AMK), on toiminut Kivipuron toimintaterapeuttina v. 2008 alkaen. Toimintaterapeutti puhuu suomea, ruotsia ja englantia.