Kivipurossa virtaa elämä

Meidän kivipurolaisten tehtävä on tuoda elämää elämään.

Kivipuro tarjoaa tukea, apua ja palveluita, joita jokainen ihminen kaipaa ja ansaitsee: hoitoa, hoivaa, huolenpitoa, mielekästä tekemistä, virkistävää ohjelmaa, hyvää ruokaa, vertaistukea, turvallisen paikan asua ja aina lähellä olevia ihmisiä.

Tästä kaikesta vastaa Kivipuron moniammatillinen henkilökunta, jonka toimintaa ohjaa toimijuuden, turvallisuuden, ihmisyyden ja elämän arvostaminen.

Me Kivipurossa katsomme asioita aina elämän puolelta.

Meille Kivipurossa ei ole kyse vain hoidosta, paikasta asua tai tarjottavista palveluista vaan mahdollisuudesta parantaa elämänlaatua – puolin ja toisin. Kivipurossa kaikki – niin asukkaat, asiakkaat, heidän läheisensä kuin työntekijät – ovat olemassa toisiaan varten.

Arvomme

Välittäminen

Välitämme asiakkaittemme kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Elämme asiakkaittemme tukena, kulkien ja kuunnellen. Toimimme aktiivisesti henkilöstön hyvinvoinnin eteen.

Vastuullisuus

Kannamme vastuun asiakkaistamme ja sidosryhmistämme. Toteutamme antamamme laatulupaukset olemalla luotettava yhteistyökumppani ja työnantaja. Otamme vastuun omasta, tiimin ja työyhteisön toiminnan menestyksestä.

Yritteliäisyys

Olemme omatoimisia, aktiivisia ja yhteistyökykyisiä. Etsimme ratkaisuja luovasti. Kokeilemme, kehitämme ja sovellamme uutta tietoa asiakkaamme hyväksi. Teemme parhaamme joka asiassa.

Sinun elämäsi on
meille tärkeä. Etsitään
yhdessä parhaat
ratkaisut sinun
elämäntilanteeseesi.

Hanna Lähelmä

Toiminnanjohtaja puh. 050 3014 540 hanna.lahelma@kivipuro.fi

Johanna Närvä-Ilkka

Talouspäällikkö puh. 044 4949 547 johanna.narva-ilkka@kivipuro.fi

Pirjo Mansner

Palvelupäällikkö puh. 045 1109 459 pirjo.mansner@kivipuro.fi

Mervi Marjakoski

Palvelupäällikkö puh. 044 4949 572 mervi.marjakoski@kivipuro.fi

Liisa Mäki

Palvelupäällikkö puh. 045 8739 930 liisa.maki@kivipuro.fi

Maria Puumala

Palvelupäällikkö puh. 044 4949 559 maria.puumala@kivipuro.fi

Jaana Uitto

Palvelupäällikkö puh. 044 4949 558 jaana.uitto@kivipuro.fi

Maarit Vähä-Karvia

Ravitsemispäällikkö puh. 044 4949 552 maarit.vaha-karvia@kivipuro.fi

Vapaaehtoistoiminta

Kivipuron eri toimipisteissä on ihmisiä, jotka kaipaavat seuraa ja tukea. Koskaan ei ole liikaa niitä, jotka kuuntelevat ja auttavat.

Ota yhteyttä:

Virikeohjaaja

puh. 044 4949 507

Vapaaehtoistoiminta tuo hyvän mielen sekä auttajille että autettaville.

Hyvää mieltä toiminta tuo erityisesti silloin, kun vapaaehtoinen tekee omiksi kokemiaan asioita – eli juuri niitä, joista itse pitää.

Kivipurossa vapaaehtoinen voi valita tehtävänsä ja sitoutua siihen itselleen parhaiten sopivaksi ajaksi.

Vapaaehtoistyöntekijä toimii tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin, omana itsenään, omine elämänkokemuksineen. Edellytämme ainoastaan luotettavuutta ja luottamuksellisuutta.

Vapaaehtoistoiminta voi olla hyvin monenlaista sekä sisällöltään että kestoltaan.

Se voi olla esimerkiksi tanssi- tai ulkoiluseuraa, omana ystävänä toimimista asukkaalle, ryhmän ohjaajajana toimimista hengellisissä-, askartelu-, luku- tai runopiireissä. Ideoidaan yhdessä lisää! Vapaaehtoistoiminta muodostuu kaikille osapuolille mielekkääksi, kun toiminta vastaa sekä asukkaiden että vapaaehtoisten yksilöllisiä toiveita.

Tarjoamme vapaaehtoisille hyvän perehdytyksen, ohjauksen ja tuen sekä säännöllisesti kokoontuvan oman Kivipuron vapaaehtoisten vertaistukiryhmän.

Kivipuron jäseneksi?

Tervetuloa Kivipuron jäseneksi! Kivipuro on yhdistysmuotoinen alueellinen toimija, joka tekee tärkeää yhteiskunnallista työtä ikäihmisten, vammaisten ja sotainvalidien parissa. Kivipuron jäsenenä pääset vaikuttamaan tähän toimintaan ja sitä ohjaaviin arvoihin sekä nauttimaan jäseneduista.

Kiinnostuitko jäsenyydestä?
Ota yhteyttä:

puh. 06 4200 400
info@kivipuro.fi

Kivipuro on yhdistys, joka on perustettu parantamaan yhteiskunnassa heikommassa asemassa olevien elämää.

Me tarjoamme koteja, hoitoa, palveluita ja tiloja edullisesti niille, jotka kaipaavat apua elämäänsä.

Kaikki Kivipuron tuottama voitto käytetään yhdistyksen toiminnan ja sen tarjoamien palveluiden kehittämiseen.

Kivipuro ry:n jäsenenä voit osallistua tähän arvokkaaseen työhön ja olla mukana vaikuttamassa sen toimintaan.

Yhdistyksen ylin päättävä elin on jäsenkokous, joka muun muassa valitsee Kivipuron hallituksen jäsenet ja päättää tärkeimmistä linjauksista.

Jäsenille lähetetään kutsu Kivipuron jäsenkokouksiin, jotka pidetään kaksi kertaa vuodessa. Jäsenmaksu on 15 euroa/henkilö ja 50 euroa/yhteisöjäsen vuodessa.

Hallituksen puheenjohtaja

Marko Hakala

Jäsenet

Pekka Marttala
Pirjo Aittoniemi
Jaakko Kontturi
Minna Kivipelto
Sirkka Penttilä

Varajäsenet

Erkki Honkala
Mirjami Viitaniemi
Jukka Vihriälä
Hannu Latva-Mäenpää
Aarne Heikkilä

Kivipuron historia

Kivipuron ensimmäiset vuosikymmenet

Kivipuro ry on toiminut Seinäjoella vuodesta 1964 alkaen. Ensimmäinen kiinteistö valmistui vuonna 1967. Se nimettiin Kivistön kaupunginosan läpi virtaavan pienen puron, Kivipuron, mukaan. Ruukintie 65:ssä Kivipuron vanhainkoti toimi kaksikymmentä vuotta ennen kuin siinä alkoi uusi toiminta, mikä oli sotainvalidien laitoshoito ja muu veteraaniväestön kuntoutustoiminta.

Yhdistyksen toiminta laajeni 1980-luvulla. Toinen kiinteistö valmistui lähes vastapäätä vanhainkotia Ruukintielle. Se oli tarkoitettu vanhuksille ja vaikeavammaisille.

Sosiaalihallitus velvoitti 1980-luvun puolivälissä vanhainkoteja miettimään, haluavatko ne kehittyä palvelutaloiksi vai jatkaa vanhainkoteina. Kivipurokin halusi muuttaa toimintatapaansa palvelutalon suuntaan.

Tammikujalle valmistui vuonna 1987 uuden hengen mukainen palvelukeskus. Asumisen taso nousi huomattavasti, kun asuntojen koot kaksin-kertaistuivat vanhainkodin huoneista oikeiksi kodeiksi.

Sotiemme veteraanien
hoitoa ja kuntoutusta

Sairaskotiverkoston rakentaminen alkoi Suomessa 1980-luvulla. Monien vaiheiden jälkeen yhteistyössä Seinäjoen kaupungin kanssa Kivipuro sai sotiemme veteraaneille suunnatun sairas- ja kuntoutuskodin, jolle saneerattiin tilat ensimmäisestä punatiilisestä kiinteistöstä vuonna 1988.

Kivipuro tuli tunnetuksi laadukkaasta sotainvalidien, heidän puolisoidensa, leskien ja lottien hoidosta ja kuntoutuksesta.
Tätä tietotaitoa on hyödynnetty myös 2000-luvulla tekonivelleikattujen ja muiden toipilaiden akuuttivaiheen kuntoutuksessa.

Toimintatapa on ollut moniammattillinen ja tiimityöhön perustuva. Kuntoutuskoti on ollut monelle sotainvalidille koti viimeiseen iltahuutoon. Lisäksi tuhannet asiakkaat ovat käyneet kuntoutuskodissa eri pituisilla kuntoutusjaksoilla vuosikymmenten aikana.

Toiminta laajenee edelleen

Tammikujalla sijaitseva palvelukeskus laajeni vielä vuonna 1996, koska palvelutalotyyppisten asuntojen tarve lisääntyi. Viides talo valmistui Ala-Kuljun kadulle 1999. Toimintakeskus tarjosi vuokra-asuntoja keskeiseltä paikalta, mutta se oli myös alueensa senioreiden kokoontumispaikka. Toimintakeskus onkin tarjonnut runsaasti toimintaa talon asukkaille kuin naapureille erilaisten RAY:n tukemien hankkeiden myötä.

Ala-Kuljun kadun kiinteistössä on asunut ryhmäkodissa kahdenkymmenen vuoden ajan myös kahdeksan kehitysvammaista, jotka ovat saaneet tarvittavan tuen elämiseensä ja asumiseensa. Asumisyhteisössä on huomioitu aina asukkaan omat toiveet ja tarpeet sekä ohjattu päivätoimintaan ja muihin harrastuksiin lähtemisissä.